utolsó frissítés: 2011. márc. 8.


I. Személyi adatok

Név: Tóth Zsombor
Születési dátum:
1974. november 16., Kovászna
Munkahely:
Egyetemi adjunktus a Magyar Irodalomtudományi Tanszéken, Bölcsészkar, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár.
Munkahelyi elérhetőség: 400 202 Kolozsvár, Horea út 31.; tel. / fax: 00-40-264-432417.
Kutatási területek: a kora újkor történeti antropológiája, politikai eszmetörténet, az angol és magyar puritanizmus komparatív vizsgálata, mikrotörténet és történelemelmélet, identitásperformanciák, emlékirat-irodalom, poétikatörténet

II. Tanulmányok:


(történelem)
2006-2007: magiszter hallgató, CEU, Történelem Intézet
(néprajz, antropológia)
2003-2009: doktorandusz, levelezői tagozaton, BBTE, BTK, Magyar Néprajztudomány és Antropológia Tanszék
(irodalomtörténet)
1998-2001: PhD hallgató, KLTE, Debrecen, Magyarország
1997-1998: irodalomtudományi Magiszter, Bölcsészkar, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
1993-1997: magyar-angol szakos hallgató, Bölcsészkar, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

III. Díjak

2009: A wolfenbütteli (Németország) Herzog August Bibliothek kora újkoros kutatói ösztöndíja (Projekt: Hieronimus Drexel jezsuita szerző magyar recepciója, latin műveinek magyar kéziratos fordításai)
2009: Az Oxfordi Egyetem (Anglia), Történelemtudományi Intézetének kutatói ösztöndíja. (Kutatási project: Az öngyilkosság kora újkori társadalomtörténete Angliában és az Erdélyi Fejedelemségben)
2008-2011: MTA, Bolyai-ösztöndíj. (Projekt: Cserei Mihály ifjúságának mikrotörténete, 1690-1697).
2007: Outstanding Academic Achievement Award, CEU
2007: Academic Pro-Rectors’s Excellence Díj, CEU
2007: Sasakawa-ösztöndíj, Január-Október 2007. (Projekt: Az angol és a magyar puritanizmus komparatív vizsgálata)
2006: A debreceni Akadémiai Bizottság kutatói díja.
2006: A Budapest Collegium kutatói ösztöndíja, Szeptember–December 2006.
2005: a Skóciai St. Andrews Egyetem, Center for Reformation Studies Intezetének kutatói ösztöndíja
2004: a Közép–Európai Egyetem (CEU) kutatói (CDC) díja
2001: a Közép–Európai Egyetem (CEU) kutatói (CDC) díja
2001: a debreceni Akadémiai Bizottság Fiatal kutatóknak szánt díja
2000: Erdély Történelmi Alapítvány I. díja

IV. Tudományos tevékenység

Konferenciák:


2010:
1. Fordítások, Konferencia, Kolozsvár 2010 január 8. (Előadás: Pecchius Crasalpinus csodálatos szabadulásának története. Írásantropológiai megjegyzések Cserei Mihály íráshasználatához)
2. 2010 március 16. Előadás a Debreceni Egytem, BTK, Régi Magyar Irodalom doktori programjában (Történeti tudat és identitás-konstrukciók Cserei Mihály ifjúkorában, 1690–1697).
3. Szolgálatomat írom kegyelmednek… Misszilis és fiktív levelek, naplók, emlékkönyvek, dedikációk és alkalmi feljegyzések a régi magyar irodalomban. Körmend, 2010, május 26–29. (Ifjúkor és könyvhasználat: Alkalmi feljegyzések Cserei Mihály könyveiben).
2009:
1. 2009 március 17. Előadás a Debreceni Egytem, BTK, Régi Magyar Irodalom doktori programjában (Ego-imprints, identitás-konstrukció a kora újkorban)
2. 2009 március 25. Előadás az MTA Irodalomtudományi Intézetében (Cserei Mihály ifjúságának (mikro)története 1690-1697)
2008:
1. Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society on the Peripheries of Europe, nemzetközi konferencia, Debrecen, 2008 április 23-24. (Előadás: The Homiletics of political Discourse–Martirology as a(Re)Invented Tradition in the Paradigm of Early Modern Hungarian Calvinism)
2. New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe, nemzetközi konferencia, Sofia, Centre for Advanced Study, (Bulgaria). (Előadás: Tripartite Hungary, a Tripartite History? The Importance of the Regional Discourse in Building the National Past)
3. Identitás és kultúra a török hódoltságban, Esztergom, 2008, szeptember 18-20. (Komáromi János törökországi experientiája).
4. Orientation in Occurences, Nemzetközi konferencia, Kolozsvár, 2008, október 17–18.(Előadás: Occurences and Narratives: the Making of National History...)
2007:
1. Generációk a történelemben. A Hajnal István kör, társadalomtörténeti konferenciája, Nyíregyháza, Július 8–10. (Előadás: Ífjúkori önarckép: Cserei Mihály 1690–1697).
2. English Reformation and European Reception, organised by ERRG (European Reformation Research Group), St. Andrews, UK. (Előadás: Dialectic of Hope and Dispair. The Reception of English Puritanism in Transylvania)
3. Militia et Litterae Ungarnbilder und historisches Selbsverstandnis in der europaischen Geshichte, Literatur und bildenden Kunst am Beispiel der beiden Nikolaus Zrínyi (Nemzetközi Zrínyi Miklós konferencia, Budapest, október 10-14. Előadás angol nyelven: Zrínyi, 1664 – Made in England).
4. Cserei Mihály születésének 340-ik évfordulója alkalmából rendezett emlékező ünnepély, Csíkrákos 2007, november 19-21. (Előadás: Cserei Mihály élete és munkássága 1667-1756).
5. Előadás a Debreceni Egytem, BTK, Régi Magyar Irodalom doktori programjában (Cserei Mihály kéziratos hagyatékának irodalomtörténeti jelentősége)
2006:
1. Emberek, életpályák, élettörténetek. Mire használható az élettörténet? Nemzetközi konferencia, Kolozsvár, január 20. (Előadás: Homo scribens Megjegyzések a kora újkori magyar és latin élettörténetekhez)
2. Előadás a Castellum alapitvány által rendezett emlékesten, Marosvásárhely.
(Emigráció és emlékirat: Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc köre)
3. Előadás a Debreceni Egyetem, BTK, Régi Magyar Irodalom Tanszék, PhD doktoriskolájában (Komáromi János imeretlen Drexel-fordítása)
4. Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Nemzetközi konferencia, Kolozsvár, 2006 május 23-27. (Előadás: Íráshasználati szintek és habitusok: Cserei Mihály és élettörténetei )
5. Kultúra, nemzet, identitás. VI. Nemzetközi Hungarológiai kongresszus, Debrecen, 2006. augusztus 21–27. (Előadás: A nemzet mint elképzelt közösség a kora újkorban) .
6. Angol nyelvű előadás a Budapest Collegiumban: Early Modern Big Brother: The Daily Life of Mihály Cserei Between 1690–1698.
7. Medgyesi Pál Konferencia, Debrecen, 2006 november 17–18. (Usus doctrinae: Cserei Mihály 1712-es Praxis Pietatis olvasata)
2005:
1. Előadás a Castellum alapitvány által rendezett emlékesten, Marosvásárhely.
(A főúri erdélyi emlékirat-irodalom 1657–1711)
2. Előadás a Debreceni Egyetem, BTK, Régi Magyar Irodalom Tanszék, PhD doktoriskolájában (Műfaj vs. íráshasználat? Történeti antropológiai megjegyzések a XVII. századi emlékirat-irodalomhoz. Cserei Mihály kalendáriumai. (esettanulmány)
3. A politika műfajai a régi magyar irodalomban, Konferencia, Gyula, 2005. május 25–28. (MTA, Irodalomtudományi Intézet) (Előadás: Az 1686-os Bethlen–Nagyari-affér újra-értelmezése).
4. „A magyarsagtudomány műhelyei” Doktoriskolák konferenciája Budapest, 2005. augusztus 24-25. (Előadás: Műfaj vs. íráshasználat? Történeti antropológiai megjegyzések a XVII. századi emlékirat-irodalomhoz. Cserei Mihály kalendáriumai /esettanulmány/)
2004:
1. A hitviták műfajai, argumentációja, funkciói, Konferencia Miskolcon.
2. Előadás (A XVII. századi protestáns naplóirodalom történeti-antropológiai jelentősége), a Debreceni Egyetem, BTK, Régi Magyar Irodalom Tanszékének Doktori Iskolájában.
3. „A magyarul megszólaló tudomány.” Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediája megjelenésének 350. évfordulójára rendezett szakmai konferencia.
4. Az EME éves vándor konferenciája, Barót.
5. Heltai Gáspár halálának 430. évfordulója. Kolozsvár
2003:
1. Régi magyar irodalmak konferencia, Kolozsvár
2. Szilágyság–konferencia, Zilah
3. VMTDK, Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, Novi Sad
4. Archívumok és használóik, Kolozsvár
2002:
1. Irodalom és Antroplógia, Miskolc
2. Misztótfalusi–konferencia , Kolozsvár

V. Szakmai tapasztalat, projektirányítás és részvétel nemzetközi projektekben:

2008-2011: Magyarországi identitásmodellek a kora újkori Európa konfesszionális rendszerében (16–18. század) , OTKA, K 73139, Három kutatói intézmény részvételével: Debreceni Egyetem, University of Birmingham, BBTE Kolozsvár, BTK, Magyar Irodalom Tanszék. (résztvevő)
2006-2009: New Approaches to Comparative History in Central, Eastern and Southeastern Europe. A CEU irányítása alatt. (résztvevő)
2002-2008: Historical Representation and Historical Anthropology. A CEU, CDC (Course Development Competition) irányításával és finanszírozásával. (projektvezető)
2005-2007
: A reformáció irodalmának kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: európai modellek és magyar sajátosságok (1550–1700), OTKA, TS 049863. Három kutatói intézmény részvételével: Debreceni Egyetem, University of Birmingham, BBTE Kolozsvár, BTK, Magyar Irodalom Tanszék. (résztvevő)
2004-2005: A protestns emlékirat-irodalom történeti antropológiai vizsgálata Apafi fejedelem korában. Sapientia, Külső Kutatási programok finanszírozásával. (projektvezető)
2001-2002: Microhistory and Anthropology A CEU, CDC (Course Development Competition) irányításával és finanszírozásával. (projektvezető)
1998-2001: A magyar puritanizmus prédikáció irodalma a XVII. században: Nagyari József kéziratos prédikációinak kiadása. A Debreceni Egytem Régi Magyar Irodalom Tanszékének irányításával. (résztvevő)

VI. Nyelvismeret

  • Magyar: kitűnő
  • Román: kitűnő
  • Angol: kitűnő
  • Francia: közepes
  • Latin: közepes
  • Olasz: alapfok